Corpus Christi

K dnešnímu svátku Božího Těla. Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu. Žalm 62,3 Ticho svaté Hostie, prostup mě. Skrytosti svaté Hostie, obklop mě. Pokoro svaté Hostie, zaštiť mě. Chudobo svaté Hostie, naplň mě. Čistoto svaté Hostie, obmyj mě. Záře svaté Hostie, osviť mě. Tváři skrytá ve svaté Hostii, zjev […]
Zobrazit v e-shopu

K dnešnímu svátku Božího Těla.

Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu.
Žalm 62,3

Ticho svaté Hostie, prostup mě.
Skrytosti svaté Hostie, obklop mě.
Pokoro svaté Hostie, zaštiť mě.
Chudobo svaté Hostie, naplň mě.
Čistoto svaté Hostie, obmyj mě.
Záře svaté Hostie, osviť mě.
Tváři skrytá ve svaté Hostii, zjev se mi.
Srdce celé planoucí ve svaté Hostii,
zapal mě svou láskou.

Ó svatá Hostie,
živoucí Tělo a Krvi
obětovaného Beránka,
klaním se Ti.

Ó svatá Hostie,
živoucí Tělo a Krvi
obětovaného Beránka,
obětuji Tě Otci.

Ó svatá Hostie,
živoucí Tělo a Krvi
obětovaného Beránka,
prosím, sjednoť mě s Tebou
nyní i v hodinu mé smrti.

Amen.