Nechtěný kněz – Fr. Bryan Houghton

Autor u nás již známých knih Juditin kříž a Mitra a hůl ve své autobiografii popisuje příběh své konverze, kněžství až po „liturgický exil“ po promulgaci nového Misálu. Kniha je však víc, než jen pouhým životopisem – na pozadí historických událostí poukazuje na hlubší příčiny i dopady různých postojů k modlitbě, liturgii a jejím změnám.

„Paměti otce Houghtona – jejichž anglický rukopis byl dokončen v roce 1990, ale ztratil se a znovu nalezen byl až v roce 2020 – jsou precizně všímavé, ohromně poctivé, vtipné a zábavné a poskytují nám zcela nový pohled na záplavu změn v katolické církvi před druhým vatikánským koncilem a po něm. Jsou tím pronikavější, že se opět nacházíme uprostřed církevní ,cancel culture‘, kterou sám autor prožil, trpěl jí a s neporovnatelnou jasností ji popsal. Zbytečný kněz je největší objev tradicionalistické literatury za několik desetiletí.“ – PETER A. KWASNIEWSKI, editor knihy From Benedict’s Peace to Francis’s War

„Otec Bryan Houghton byl konvertita a katolický kněz, jemuž jeho zásady nikdy nedovolily sloužit pokoncilní verzi mše. Na konci života napsal autobiografii, v níž se čtenář setká s mnoha klíčovými postavami života církve v Anglii i v zahraničí ve dvacátém století. Budete trpět spolu se zpovědníkem, který má obavy o kajícnice užívající antikoncepční pilulky, a lámat si hlavu, jak by měl kněz reagovat na liturgické katastrofy přicházející z Říma. Spolu s otcem Houghtonem budete zvažovat obtížná rozhodování arcibiskupa Lefebvra a Doma Calveta. Je to kniha, která dnešní kněze a věřící povzbudí, aby kladli odpor tyranii v těžkých časech, jež máme nepochybně před sebou.“ – P. JOHN HUNWICKE, moderátor blogu Fr Hunwicke’s Mutual Enrichment

„Dojemné líčení osobní cesty víry otce Houghtona je spojeno s neobyčejně cenným duchovním vhledem do krize moderní církve. Tuto knihu každému doporučuji.“ – JOSEPH SHAW, prezident Mezinárodní federace Una Voce a předseda Latin Mass Society of England & Wales

„Boží prozřetelnost a stará mše! Odevzdanost té první a věrnost té druhé jsou leitmotivy neobyčejného života a díla ,zbytečného kněze‘, otce Bryana Houghtona. Otec Houghton byl přesvědčen, že hlavní události jeho života mu byly vnuceny – od raných protestantských let přes radosti a strasti obrácení, svěcení, farního života, církevních kontroverzí a dvaceti let dobrovolného exilu ve Francii kvůli staré mši a tradiční víře. Nemusel si je volit, nýbrž je jen akceptovat, a v důsledku toho bylo hlavním rysem jeho existence ono nevýslovné tajemství, Boží milost. To všechno popisuje se svou typickou upřímností, humorem, vtipem a vzdělaností.“ – ROD PEAD, šéfredaktor časopisu Christian Order

vychází v říjnu 2023