Tomáš Machula: Víra, naděje, láska

aneb Co vyznávat, jak se modlit a jak prokazovat lásku. Úvahy o třech božských ctnostech – víře, naději a lásce – na pozadí Vyznání víry a Modlitby Páně.

Vyjde v roce 2021.