Duše lva: Dietrich von Hildebrand

Životopis významného myslitele, Dietricha von Hildebranda, sepsán jeho manželkou, Alicí.

Vychází na ke konci roku 2022.